Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích.

I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná.

Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/24 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského biskupství do konce března. 


Srdečně zdraví Váš

Otec biskup 

Pavel