Milí přátelé,


Popeleční středa v sobě skrývá polaritu. Při udělování popelce mohou být použity dvě výzvy: „Obrať se a věř evangeliu.“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.“ Ta první souvisí s naším rozhořením se pro věci Boží, to druhá naopak se zmarem a beznadějí, protože popel sám o sobě neudrží tvar a k ničemu se nehodí. Papež Řehoř Veliký v jednom spise uvádí, že protiklady dělají život krásným. I Popeleční středa, která je branou do doby postní, do doby nových šancí, nás zve k tomu, abychom v sobě spojovali protiklady, a tak objevovali krásu víry skrze modlitbu, půst a milosrdenství.

Především je tu modlitba. První křesťané se modlili ve stoje, čímž dávali najevo očekávání druhého příchodu Krista. Modlitba je čas, ve kterém nalézáme Boha. Na druhém místě je půst. Ten zbystřuje smysly a činí nás vnímavějšími. Je také osobním výrazem touhy žít v Boží blízkosti. Aby ale byl půst účinný, musí být zavlažován milosrdenstvím. To nás otvírá nejen potřebám druhých, ale také rozhání mlhu pochybností, které nám mohou bránit vidět ve víře to podstatné, Boží lásku k nám.

Když jedné noci roku 1654 uvěřil vědec Pascal v Boha, zapsal si tato slova: „Oheň, Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův. Jistota, cit, radost, pokoj, Bůh Ježíše Krista. Tvůj Bůh bude mým Bohem.“ Po jeho smrti našli tato slova zašitá do jeho vesty, nosil je stále při sobě. Byla pro něho spojena se zkušeností víry, která prostupovala jeho životní povolání. Postní čas nás tak může činit citlivějšími i k prožívání víry v osobním povolání.

Naše diecéze může být živým společenstvím víry jen v případě, že budeme osobní povolání k manželství, k zasvěcenému životu, ke kněžství a k dalším formám cesty k Bohu prožívat naplno a společně. Proto prosím všechny, aby postní dobu využili k usebranosti, ze které vzejdou jasná rozhodnutí pro osobní budoucnost i pro budoucnost naší diecéze a církve. Právě na tento úmysl budu v postní době každý den ve 21 hodin večer prosit Boha modlitbou Otčenáš, můžete se ke mně připojit.

Žehnám každému z vás.

biskup Pavel

 

Video ZDE