Podle rozhodnutí biskupa Pavla v každé farnosti má být utvořena Pastorační rada farnosti. Ve farnosti Valtice rada bude mít 10 členů (5 za Valtice a 5 za Hlohovec).

Čtyři členi jsou jmenování farářem a další volení farníky. Prosím Vás, kdo máte zájem abyste se hlásili na seznam kandidátů.