Volby v kostele sv. Augustina, Valtice

Počet odevzdaných platných volebních lístků: 48

Jmenný seznam kandidátů s počtem odevzdaných hlasů:

 

 1. Monika Doláková           27
 2. Luboš Velecký               16
 3. Adam Polášek               20
 4. Jiří Režňák                    11
 5. Věra Kozáková             21
 6. Eva Turková                   8
 7. Miroslav Gál                 17
 8. Eva Koubová                  5
 9. Markéta Dwořáčková     4
 10. Ludvík Bartoš               12

 

Volby v kostele sv. Bartoloměje, Hlohovec

Počet odevzdaných platných volebních lístků: 104

Jmenný seznam kandidátů s počtem odevzdaných hlasů:

 1. Marie Bartošíková        72
 2. Marie Drobiličová         18
 3. Gábina Hřebačková     11
 4. Karla Jakubeková        47
 5. Andrea Kurková           25
 6. Ludmila Malčicová       54
 7. Jan Michalica               34
 8. Jana Petrásková          32
 9. Marie Sítková               18        

 

 

Z výše jmenovaných kandidátů budou s platností od 24.03. 2024 na dobu pěti let ustanoveni tito noví členové pastorační rady farnosti:

 

Marie Bartošíková, Monika Doláková, Věra Kozáková, Ludmila Malčicová, Karla Jakubeková, Adam Polášek

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volby v  kostele  sv. Jakuba v Lednici

Počet odevzdaných platných volebních lístků: 25

Jmenný seznam kandidátů s počtem odevzdaných hlasů:

 

1. Josef Janíček                        13              
 
2. Klára Rothscheinová             16                                                   
 
3. Irena Rausová                        9                                                   
 
4. Lucie Krejzová                      13
 
5. Josef Javůrek                         9                                                   
 
6. Radek Miča                            0                                    
 
7.  Věra Stejskalová                   5                                   
 
8. Pavol Vranka                        10

 

Z výše jmenovaných kandidátů budou s platností od 24.03. 2024 na dobu pěti let ustanoveni tito noví členové pastorační rady farnosti:

Klára Rothscheinová, Lucie Krejzová a Josef Janíček