Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4sobota 5. velikonočního týdne
56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Hlohovec (Hlohovec)

  Za Josefa Drobiliče, rodiče z obou stran, Vladimíra Kolibu, Petra Koňaříka a za živou a + rodinu.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Valtice, farní kostel (Valtice)

  Za + Janu Latosinskou a rodiče Radkovičovy a za živou a + rodinu.

 • 11:20 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:20 - 12:05
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Lednice (Lednice)

  Na poděkování za přijata dobrodiní.   

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Kostel sv. Stanislava Kostky
  • Označení: Úvaly (Úvaly u Valtic)

  Za + Evženii Blažkovou

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7úterý 6. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Valtice, farní kostel (Valtice)

  Na dobrý úmysl / zdraví a víru našich děti/.

8Panny Marie, prostřednice všech milostí
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:30
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Valtice, farní kostel (Valtice)

  Na poděkování za dar svobody.

9čtvrtek 6. velikonočního týdne
10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
11sobota 6. velikonočního týdne
12Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Hlohovec (Hlohovec)

  Za + Karla Radkoviče, za živou a + rodinu a za duše v očistci.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Valtice, farní kostel (Valtice)

  Za ++ Miloše a Helenu Petrů, za živou a + rodinu a za dar víry v rodinách.

 • 11:20 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:20 - 12:05
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Lednice (Lednice)

  Za + manžela, ++ dvoje rodiče a ++ sourozence.

13Panny Marie Fatimské
14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Valtice, farní kostel (Valtice)

  Za uzdravení dítěte. 

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17pátek 7. velikonočního týdne
18sv. Jana I., papeže a mučedníka
19Seslání Ducha Svatého
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Hlohovec (Hlohovec)

  Hodky v Hlohovci: za obyvatele Hlohovce, mládež a chasu. 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Valtice, farní kostel (Valtice)

  Za ++ manžele Klodnerovy, vnuka Jiřího a ++ manžele Kozákovy, za živou a + rodinu.

 • 11:20 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:20 - 12:05
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Lednice (Lednice)

  Za + Miloslava Slámu a Kateřinu Slámovou.

20Panny Marie Matky Církve
21Výročí posvěcení katedrály
22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Valtice, farní kostel (Valtice)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24den modliteb za církev v Číně
 • 17:30 Májová pobožnost
  Májová pobožnost
  • 17:30 - 18:00
  • klášterní kostel sv. Augustina Valtice
  • Označení: Valtice, klášterní kostel (Valtice)

  Májová pobožnost. 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • klášterní kostel sv. Augustina Valtice
  • Označení: Valtice, klášterní kostel (Valtice)

  Za + a živou rodinu a Boží ochranu a požehnání.

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 16:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:40 - 17:25
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Lednice (Lednice)

  Za ++ Katarzynę a Eugeniusza Boruckich a za ++ Věru a Antonína Proksovy.

26Nejsvětější Trojice
 • 08:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:15 - 09:15
  • kostel sv. Bartoloměje
  • Označení: Hlohovec (Hlohovec)

  Za děti, které poprvé přistoupí k Eucharistii a za jejich rodiče, kmotry a sourozence.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Valtice, farní kostel (Valtice)

  Za + Aničku Klepáčkovou, její sestru Františku a za celou živou a + rodinu.

 • 11:20 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:20 - 12:20
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Lednice (Lednice)

  Za děti, které poprvé přistoupí k Eucharistii a za jejich rodiče, kmotry a sourozence.

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
30Těla a Krve Páně
31Navštívení Panny Marie