Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Valtice, Lednice, Hlohovec a Bulhary
od 19. 05. do 26. 05. 2024 - 21. týden

neděle 19. 05. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Hlohovec 08:30 Hodky v Hlohovci: za obyvatele Hlohovce, mládež a chasu. 
Lednice 11:20 Za + Miloslava Slámu a Kateřinu Slámovou.
Valtice, farní kostel 10:00 Za ++ manžele Klodnerovy, vnuka Jiřího a ++ manžele Kozákovy, za živou a + rodinu.
pondělí 20. 05. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 21. 05. svátek Výročí posvěcení katedrály
Valtice, farní kostel 18:00 Za farníky. 
středa 22. 05. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Valtice, farní kostel 18:00
čtvrtek 23. 05. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Hlohovec 16:30 Májová pobožnost. 
17:00
pátek 24. 05. připomínka den modliteb za církev v Číně
Valtice, klášterní kostel 17:30 Májová pobožnost. 
18:00 Za + a živou rodinu a Boží ochranu a požehnání.
sobota 25. 05. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Lednice 16:40 Za ++ Katarzynę a Eugeniusza Boruckich a za ++ Věru a Antonína Proksovy.
neděle 26. 05. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Hlohovec 08:15 Za děti, které poprvé přistoupí k Eucharistii a za jejich rodiče, kmotry a sourozence.
Lednice 11:20 Za děti, které poprvé přistoupí k Eucharistii a za jejich rodiče, kmotry a sourozence.
Valtice, farní kostel 10:00 Za + Aničku Klepáčkovou, její sestru Františku a za celou živou a + rodinu.

 

Ve středu ve 13.30 bude náboženství ve Valticích. Ve  čtvrtek bude  náboženství ve 13.30 v Hlohovci. Příprava na I. Svaté Přijímání bude v Hlohovci ve 13.00. První svaté Přijímání bude v Hlohovci 26.05.2024 v 8.15. První zpověď  dětí a rodin bude v sobotu 25.05.2024 v 9.00. První svaté Přijímání bude v Lednici 26.05.2024 v 11.20. První zpověď  dětí a rodin bude v pátek ve 13.30 v kostele. 
***
Ve středu po Mši sv. bude Teologická hodina.
***
Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY